Вие сте тук:Образование

Пещера.  Група дванайсетокласници присъстваха на работна среща , организирана от Областния информационен център по еврофондовете. На тази среща беше представен обявения национален конкурс за младежки проекти. Управителят на центъра Радослав Пешалов запозна младежите с основните правила и процедури в процеса на подготовката на проект, финансиран с европейски дредства. В края на срещата и двете страни изразиха задоволството си от установените вече контакти и оцениха възможността за е повишаване интереса към новите оперативни програми на ЕС. По-късно представителна група от училището посети Съдебната палата по покана на Районния прокурор в Деня на отворените врати. Там учениците се запознаха с работата на Прокуратурата като орган на съдебната власт.

Пещера Иновативен подход в работата си приложиха преподавателките по английски език в ОУ „Петко Р.Славейков“, А.Спасова и М.Кавлакова.Те реализираха обобщителния урок от раздел „Земята в опасност“ като проект: с презентации, доклади, образователни, състезателни игри, музика. По тяхна покана в екологичния урок се включиха експерти от община Пещера.

Те организираха на учениците две игри с екологична насоченост. Игра, в която  учениците трябваше да поставят дадения им отпадък в правилния контейнер и игра, в която участващите отбори се състезаваха, кой ще назове повече предмети от хартия, стъкло, пластмаса или метал.

Темата на урока ни е според тематичното разпределение, но е и във връзка с 22 април - Деня на земята и 26 април - ден, в който всички ще се включим в почистването на България, поясниха преподавателките.

Урокът започна с призива на учениците „Да бъдем зелени.Да мислим екологично“, като под звуците на популярната песен на Майкъл Джексън „Да изцерим света“ на всички присъстващи бе завързан зелен шал. Освен, че се научиха какво да правят, за да съхранят природата, учениците затвърдиха и знанията и уменията си по английски език, защото урокът се проведе на английски език.

В края на урока представителите на екологичния отдел на Общината подариха на всели ученик семена на акация с пожеланието всеки да ги засади и отгледа дърво.

Все по-често учителите ни използват иновативни подходи в работата си:излизат извън класните стаи, включват експерти, провеждат състезания и др., което прави уроците интересни, провокиращи мисленето им, сподели директорът П.Христоскова.

Хора над 64 години масово напират да вземат дипломи. Пенсионерите искат да получат сертификати за хобитата и знанията си, които са натрупали през целия живот. Възможност за това им дава нова европрограма, която валидира умения, придобити по неформален път. Нейната цел е хора, които нямат тапии, но са способни да упражняват дадена професия, да получат документ за това. Той се признава и от работодателите. Оказва се обаче, че една от най-големите групи желаещи са тези в пенсионна възраст. Те искат да станат най-вече готвачи, строители и сервитьори. Не е ясно обаче дали смятат да упражняват професията след пенсионирането или просто искат да имат сертификат за уменията си. Възможно е част от все още младите пенсионери да се канят да използват документите, за да си доработят в чужбина. Чак в края на проекта обаче хората ще бъдат питани смятат ли да ползват новата тапия, за да си търсят работа с нея. Общо около 7500 българи са поискали да се възползват от програмата. Те не заплащат за обучение и изпити. На финала обаче само 1200 от тях ще имат сертификати, останалите трябва да чакат излизането на нова подобна европрограма. Най-много българи искат да валидират знания в сферата на туризма - като сервитьори, бармани и готвачи, които са едни от търсените професии. Има и много желаещи да се квалифицират като електротехници и монтьори. Предполага се, че повечето от тях работят като такива, просто им липсва съответният документ. Ако го имат, те могат да претендират и за по-добро заплащане.

Въпреки че в една предварителна анкета най-много от запитаните са заявили, че биха желали да станат оператори на компютри, на финала в областта на електрониката и електротехниката са се записали едва 417 души. Оказва се, че има и доста българи, които искат да получат сертификати за счетоводители. Този проблем изпъква например в градове като София, където хора с гимназиални дипломи са били назначени на счетоводни длъжности и са усвоили знанията си в хода на работата. Сега те се страхуват да не загубят мястото си заради липсата на тапия и затова масово се записват да вземат сертификати за икономисти. В столицата най-голям интерес се проявява именно към икономиката, туризма и строителството. Мнозина искат да станат и хлебари, фризьори и козметици. Програмата дава възможност за валидиране на най-разнообразни познания - техници на компютърни системи, на газова и топлотехника, куриери, дори планински водачи. Дава се възможност да получиш и диплома по графичен дизайн или за организатор на интернет приложения. Документът, който се издава, може да бъде за цялата професия или за частични умения. Той носи името свидетелство или удостоверение и е съгласуван с работодателите, така че те ще го приемат за валиден. Целта е по този начин да се намали и броят на заетите в сивата икономика, които не могат да се наемат на легална работа заради липса на документ.

Показват макети и справки от шефа

Всеки, който иска валидиране на уменията си, може да се обърне към съответната гимназия, бюро по труда, работодателска организация или синдикатите. Там го насочват към съответното училище. Информация може да се получи и от сайта на проекта, както и на телефон 070013773 на цената на градски разговор. След като човекът се обърне към гимназията, там се установява какво той знае и умее до момента. Кандидатът може да донесе снимки, макети на направеното от него, документи, които удостоверяват опита му. Сред тях могат да бъдат атестации от работодателя за изпълнение на определени дейности, длъжностни характеристики, награди от състезания, сертификати от преминати обучения. След това комисия в училището заседава и преценява какво трябва да бъде доучено. На финала кандидатът преминава през изпити по теория и практика. Ако желаещите да вземат документ не са напълно готови, им се изготвя индивидуален план за наваксване на пропуснатото.

Отпускат по 600 лева на калпак

Европрограмата отпуска по 600 лева за всеки обучаван, като те трябва да покрият подготовката му за 72 часа. Първите три от тях са за първоначална консултация, а останалите - за обучение. За сравнение в Европа стойността на същото нещо е 1500 евро.

Иначе по проекта са отпуснати общо 5,8 млн. лева, като 300 000 са за информационни дейности сред населението. Обучени са общо 1000 консултанти и изпитващи.
Източник : / standartnews.com /

Застъпници за пътна безопасност

Вторник, 08 Април 2014 11:45

Пещера. На 04.04.2014г от 11.00 до 15.00 в град Пещера се проведе поредният етап от националната кампания по проект „Застъпници за пътна безопасност". Екипът на ОУ“Св.Патриарх Евтимий“ гр.Пещера в състав: ръководител : Йорданка Ганчева – ст.учител по ХООС и членове Георги Костадинов Лазаров, Зехра Рамаданова Фаикова и Щилияна Красимирова Кирова – ученици от VII клас в същото училище, първенци от предишните етапи за област Пазарджик и на шесто място в националната класация, съвместно с младежите от  сдружение „Отворена младеж", бенефициенти на проекта, и със съдействието на служителите на звено „Пътен контрол“  в РУП - Пещера полицай Даниел Костадинов и полицай Александър Трендафилов, направиха истинско шоу в центъра на Пещера.

Целта на мероприятието беше децата да отправят своите послания за спазване на правилата на пътя и опазване на здравето и живота Инициативата  се проведе на ул. „Михаил Такев" , пред комплекс „HEAT" , като  включваше  алкоочила, симулиращи различен промил алкохол в кръвта, без да е употребен такъв; симулатор за шофиране в рискови ситуации – високотехнологична машина, създадена да пресъздава чрез 3D платформа усещане за шофиране, максимално близко до реалното; специално разработен кантар, който показва колко тежи човек при удар със скорост от 50, 90 или 130 км/ч.; пъзел, показващ на участника невъзможността на човек да върши две различни дейности с еднаква концентрация. С последователно преминаване по двете пешеходни пътеки учениците подразниха водачите на МПС, но в продължение на час им припомниха, че са длъжни да осигуряват предимство на пешеходците на обозначените за това места, да спазват пътните правила.

Мястото на проведената инициатива беше посетено от много граждани, по-смелите от които се включиха и изпълниха поставените от учениците задачи, което направи мероприятието още по-забавно. На преминаващите граждани пешеходци и водачи на МПС бяха раздадени брошури и дипляни, с посланията на учениците за осигуряване на пътна безопасност. В меропиятието активно се включи и Анастасия Младенова – председател на ОбС гр.Пещера.

Проект „Застъпници за пътна безопасност" е съфинансиран по програма „Младежта в действие" на Европейския съюз, дейност 1.3, чрез НЦ „ЕМПИ". Той има за цел да възпита в младежите умение не само да откриват проблемите, а и да търсят начини за отстраняването им.

Севлиево-Пещера. Ангел Влахов от IV клас и Илхан Бошнак от V клас на ОУ „Петко Р.Славейков“ се завърнаха с медали от Републиканския турнир по ракетомоделизъм в Севлиево.

Златният медал за самостоятелно изработване на ракетен модел по чертеж стана притежание на дебютанта Ангел Влахов,а третото място е за Илхан Октай.

Учениците са членове на клуба по ракетомоделизъм „Кондор“ с ръководители Павел Тилев, Павел Кънев и Стоян Вранчев.

Педагогическият състав на училището, както и съучениците на медалистите ги посрещнаха с аплодисменти и гордост от постиженията им и с искрени пожелания да се множат успехите им.

Местната власт, заедно със структурите на Министерството на вътрешните работи (МВР) и училищните директори, ще уточнят маршрутите за празничните шествия по повод Деня на славянската писменост и култура, както и алтернативни места, където могат да се събират абитуриенти и техните близки на 24 и 25 май 2014 г.. Свободен достъп до дворовете на училищата ще има до 13,00 ч. на 24 май.  На 25 май заради предстоящите избори за Европарламент няма да има достъп, тъй като в сградите ще бъдат разположени избирателни секции.

До това становище достигнаха днес представители на Министерството на образованието и науката (МОН), на МВР, на Централната избирателна комисия (ЦИК) и на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

Срещата се състоя по инициатива на министъра на образованието и науката проф. Анелия Клисарова във връзка със съвпадането на празника 24 май и абитуриентските балове с изборите за Европейски парламент на 25 май 2014 г .

Нa срещата присъстваха заместник-министърът на вътрешните работи Йордан Грамов, заместник-председателят на ЦИК Мария Мусорлиева и Александър Андреев – член и говорител на ЦИК, изпълнителният директор на НСОРБ Гинка Чавдарова и нейният заместник Теодора Дачева, както и кметът на община Враца Николай Иванов. От страна на МОН освен министър Клисарова, участваха и заместник-министър Атанаска Тенева, началникът на кабинета на министъра Надя Младенова и Любомир Йосифов, директор на дирекция „Правна“.

„Знаете, че датите за провеждане на изборите бяха определени от Европейския парламент и нямаше как да бъде избегнато съвпадането с нашия празник“, припомниха представителите на ЦИК.  „В много населени места няма организирани абитуриентски балове на 24 и на 25 май, но за съжаление в големите градове дните съвпадат и трябва да направим така, че да намерим най-добрите решения за празничните дни“, заяви г-жа Гинка Чавдарова. Тя добави, че темата била коментирана на заседание в организацията.  Кметовете поискаха МОН да изпрати писмо чрез регионалните инспекторати по образование до директорите на училищата, за да се осигури постоянната им координация с общините.

„Срещата беше много конструктивна и шествия ще има навсякъде, както е по традиция. Няма да нарушим празника на всички българи“, каза министър Клисарова. Според нея  регионалните инспекторати по образование и директорите на училищата ще решават къде и в колко часа да се събират зрелостниците преди абитуриентските балове на 24 и 25 май. МВР пък ще се грижи за сигурността както на абитуриентите, така и за нормалното протичане на изборите.

Пресцентър на МОН

Страница 1 от 20

Untitled-1

 

psiho

Статии

Календар

«април 2014»
ПнЧтСрВтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

pat3